onze diensten

WELKE DIENSTEN BIEDEN WE AAN…

WAT DOET BEHEERONLINE ALS SYNDICUS?

Als syndicus zijn wij erkend door het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV).  Door permanente vorming en bijscholing blijven we op de hoogte van de steeds vaker veranderende wetgeving.

De minimum activiteiten van een syndicus zijn wettelijk geregeld.

WAT DOEN WIJ…

ADMINISTRATIEF

BASISDOSSIER
Basisakte, statuten, reglement inwendige orde, …

SECRETARIAAT EN BRIEFWISSELING

JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING
Organiseren van deze verplichte jaarlijkse vergadering.

VERSLAG OPMAKEN VME
Notuleren van de beslissingen en een verslag bezorgen aan alle mede-eigenaars.

SLEUTELBEHEER

CONTRACTEN, POLISSEN EN SAMENWERKINGEN
Onderhandelen en afsluiten van verzekeringspolissen, contracten, …

“Het onderhoud van een gebouw is een weerspiegeling van het beheer ervan.”

WAT KUNNEN WIJ TECHNISCH VOOR U DOEN?

TECHNISCH

GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN

GEMEENSCHAPPELIJK PATRIMONIUM IN STAND HOUDEN

ONDERHOUDS- EN HERSTELLINGSWERKEN
Offertes verzamelen, afspraken maken met leveranciers, …

TECHNISCHE INSTALLATIES BEDRIJFSKLAAR HOUDEN

LANGETERMIJNPLANNING
Planning opmaken voor renovatie- en verbeteringswerken met jaarlijks bezoek van het pand.

OPNAME METERSTANDEN
Water, elektriciteit, gas, … van gemeenschappelijke delen.

OPSTELLEN LEVERANCIERSLIJST

“Goed beheer en onderhoud van appartementsgebouwen is de sleutel tot het bieden van een veilige woonruimte voor huurders en eigenaars.”

WAT KUNNEN WIJ FINANCIEEL DOEN…

FINANCIEEL

BEGROTING OPMAKEN
Zowel voor de gewone, als de buitengewone uitgaven.

BETALING GEMEENSCHAPPELIJKE REKENINGEN
via een geïndividualiseerde rekening, op naam van de vereniging.

KOSTEN VERDELEN
Met een gedetailleerde afrekening per privatief.

INVORDEREN VAN DE VERSCHULDIGDE BEDRAGEN

RESERVEKAPITAAL AANLEGGEN

“Met goed beheer en onderhoud kunnen appartementsgebouwen een thuis worden voor hun bewoners. Een baken van comfort en veiligheid.”